Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Ἠχητικὸ ἀπόσπασμα: Οἱ πρῶτες μου λεξοῦλες

Ἠχητικὸν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ cd ποὺ συνοδεύει τὸ βιβλίο “Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς.Νηπίων προπαιδεία” , Μαυροπούλου Ε., Αθῆναι 2006.

Ὀπτικοποίησις: Santi Carbonell (teacher of latin and greek at secondary school in Spain).

1. Μικροὶ διάλογοι στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ
2. Oἱ πρῶτες μου λεξοῦλες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ἐκδηλώσεις