Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

“Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς. Νηπίων Προπαιδεία”

22,00 

Το βιβλίο καθιστᾶ πλέον ἐφικτὴ τὴν διδασκαλία τῆς ἀρχαίας Ἑλλ. γλώσσης σὲ παιδιὰ προσχολικῆς καὶ πρώτης σχολικῆς ἠλικίας. Τὸ βιβλίο συνοδεύει φωνογράφημα (ἠχητικὸ cd), γιὰ νὰ ἀκούουν τὰ παιδιὰ τὰ κείμενα στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ μὲ παράλληλη ἀπόδοσι στὰ νέα Ἑλληνικά, καθ΄ὅσον ἡ ἀκρόασις εἶναι πολὺ εὐεργετικὴ στὶς μικρὲς ἡλικίες.

Out of stock

Περιγραφή

Ἕνα πρωτότυπο βιβλίο, τὸ ὁποῖο καθιστᾶ πλέον ἐφικτὴ τὴν διδασκαλία τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης σὲ παιδιὰ προσχολικῆς καὶ πρώτης σχολικῆς ἠλικίας. Τὸ βιβλίο συνοδεύει φωνογράφημα (ἠχητικὸ cd),γιὰ νὰ ἀκούουν τὰ παιδιὰ τὰ κείμενα καὶ τοὺς διαλόγους τοῦ βιβλίου στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ μὲ παράλληλη ‘ἀπόδοσι στὰ νέα Ἑλληνικά, καθ΄ὅσον ἡ ἀκρόασις εἶναι πολὺ εὐεργετικἠ στὶς μικρὲς ἡλικίες.

“Καρπός πολυετούς διδασκαλίας, το οποίον καθιστά πλέον εφικτή την διαχρονική προσέγγιση της Ελληνικής γλώσσας. Ξεκινώντας από τις “πρώτες μου λεξούλες” στα αρχαία Ελληνικά, λέξεις με μεγάλη παραγωγική και συνθετική δύναμη και στα νέα Ελληνικά, τα παιδιά οδηγούνται σταδιακά στην ετυμολογία και στον σχηματισμό “οικογενειών λέξεων”, για να καταλήξουν στην κατανόηση, απομνημόνευση και δραματοποίηση μύθων του Αισώπου και επιλεγμένων χωρίων από την ελληνική μυθολογία και την ιστορία στην γλώσσα του πρωτοτύπου (γλωσσική ανάπτυξη-δημιουργική έκφραση). Τα παιδιά έχουν επίσης την ευκαιρία να παρατηρήσουν, να συμπληρώσουν και να χρωματίσουν παραστατικά σχέδια αρχαίων ελληνικών έργων τέχνης, ώστε να μυηθούν στο κάλλος, στην χάρη και στο ήθος που αποπνέουν (ανάπτυξη αισθητικής ευαισθησίας).

Το βιβλίο, τέλος, συνοδεύει ηχητικό cd, για να ακούουν τα παιδιά τα κείμενα του βιβλίου στα αρχαία Ελληνικά με παράλληλη απόδοση στα νέα Ελληνικά (ακουστική καλλιέργεια-βίωση ευχάριστων συναισθημάτων).

Για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς παρατίθεται εκτενής εισαγωγή, ώστε να κατανοήσουν τους στόχους, την μέθοδο διδασκαλίας και τα οφέλη, τα οποία θα αποκομίσουν τα παιδιά. Προς επίρρωση, παρατίθενται και τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας (μελέτη περίπτωσης) που διεξήγαγε η συγγραφεύς σε δημόσιο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής.”

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι τὸ βιβλίο “Νηπίων Προπαιδεία” ἐξαντλήθηκε. Τὸ πιθανώτερον εἶναι νὰ ἐκδοθῆ τὸν ἐρχόμενο Σεπτέμβριο μὲ τὴν νέα σχολικὴ χρονιά.
Ἄν παρ΄ὅλα αὐτὰ θέλετε νὰ ξεκινήσετε ἀπὸ τώρα τὴν προπαιδεία τῶν τέκνων σας, σᾶς προτείνουμε τὰ διαδικτυακά μας μαθήματα γιὰ νήπια (δύο ἡμίωρα τὴν ἑβδομάδα) στὰ ὁποῖα λαμβάνουν πλούσιο καὶ πρὸ παντός ποιοτικὸ ἐκπαιδευτικὸ ὑλικὸ γιὰ τὴν κατ΄οἶκον ἐνασχόληση τῶν νηπίων.
Ἄν θέλετε νὰ παρακολουθήσετε ἔνα δοκιμαστικὸ ἡμίωρο , παρακαλῶ ἐπικοινωνήσατε μαζί μας στὸ τηλέφωνο 210 3232370.

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς. Νηπίων Προπαιδεία””

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ἐκδηλώσεις