Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

“Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς.Τετράδιον ἀσκήσεων τοῦ Α΄ κύκλου σπουδῶν τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης”

10,00 

Τὸ τετράδιον ἀσκήσεων συνοδεύει τὸ βιβλίο τοῦ α΄κύκλου σπουδῶν, ἐμπεριέχει σύμπακτο δίσκο (dvd) 120 λεπτῶν καὶ στόχος του εἶναι νὰ ἐμπλουτίση καὶ νὰ συμβάλη στὴν ἐμπέδωση τῆς ὕλης μὲ εὐχάριστο τρόπο. Μαζὶ μὲ τὸ τετράδιον θὰ λάβετε δῶρο ἀπὸ τὸ κατάστημά μας ἕναν σύμπακτο δίσκο (dvd) 120 λεπτῶν.

Περιγραφή

Τὸ τετράδιον ἀσκήσεων συνοδεύει τὸ βιβλίο τοῦ α΄κύκλου σπουδῶν, ἐμπεριέχει σύμπακτο δίσκο (dvd) 120 λεπτῶν καὶ στόχος του εἶναι νὰ ἐμπλουτίση καὶ νὰ συμβάλη στὴν ἐμπέδωση τῆς ὕλης μὲ εὐχάριστο τρόπο. Μαζὶ μὲ τὸ τετράδιον θὰ λάβετε δῶρο ἀπὸ τὸ κατάστημά μας ἕναν σύμπακτο δίσκο (dvd) 120 λεπτῶν.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς.Τετράδιον ἀσκήσεων τοῦ Α΄ κύκλου σπουδῶν τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης””

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ἐκδηλώσεις