Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Ἱστορία (διαδικτυακὸ σεμινάριο 45΄ τὴν ἑβδομάδα)

Ἱστορία

Βασισμένη στὰ πρωτότυπα κείμενα μὲ βασικὸ ἐργαλεῖο τὸ Ἐκπαιδευτικὸ θέατρο.

Γιὰ μαθητὲς Δ’ – ΣΤ΄Δημοτικοῦ.

ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ «ΚΤΗΜΑ ΕΣ ΑΕΙ»

Πόσα παιδιὰ γνωρίζουν εἰς βάθος τὰ μεγάλα ἱστορικὰ γεγονότα; Πόσα παιδιὰ ἔχουν συναίσθηση τῆς ἱστορικῆς συνέχειας; Πόσα παιδιὰ θὰ μποροῦσαν νὰ ποῦν (ἄν τοὺς ἔχουν ἀκουστὰ) ποιός ἔδρασε πρῶτος, ὁ Περικλῆς, ὁ Σόλων ἤ ὁ Κλεισθένης, ἀφοῦ στὰ σχολικὰ βιβλία (καὶ δὴ τοῦ Γυμνασίου καὶ Λυκείου) ἡ μάχη τοῦ Μαραθῶνος περιορίζεται σὲ τρεῖς γραμμές, τὸ ἕνα βιβλίο σταματᾶ στὸν Ἀλέξανδρο καὶ τὸ ἑπόμενο ἀρχίζει ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους καὶ τὸ παρελθόν δὲν συνομιλεῖ μὲ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον;

Ἡ Ἱστορία χρειάζεται μία βιωματική προσέγγιση. Μόνον τότε θὰ τὴν ἀγαπήσης καὶ θὰ τὴν κάνης κτῆμα σου παντοτινό. Δημιουργήσαμε ἕνα πρωτότυπο, εὐχάριστο μὰ καὶ ἀπαιτητικὸ πρόγραμμα, τὸ ὁποῖον μέσα ἀπὸ τὸ θέατρο (Ἐκπαιδευτικὸ δρᾶμα) παρακινεῖ τὰ παιδιά νὰ ἐνεργοποιήσουν τὴν φαντασία τους καὶ νὰ ἐξερευνήσουν προγενέστερες εποχές ἔξω ἀπὸ τὶς σελίδες τῶν βιβλίων, ὥστε οἱ δράσεις καὶ τὰ γεγονότα «νὰ τοὺς γίνουν βίωμα».

Τὸ μάθημα ἐμπλουτίζεται μὲ βιωματικὰ θεατρικὰ παιχνίδια, παιγνιώδεις ἐρωτήσεις, κείμενα-πηγές, ἐποπτικὸ ὑλικό, ζωγραφική, σχετικὰ κείμενα τῆς κλασικῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας καὶ ποίησης.

Τὰ παιδιὰ θα λάβουν πρωτότυπο καὶ πλούσιο ἐκπαιδευτικὸ ὑλικό (ἔντυπο καὶ βιντεοσκοπημένο), ὥστε στὸ παιγνίδι τους νὰ ἀξιοποιοῦν στίχους, ρητά, ἐπιγράμματα, αὐθεντικές φράσεις τῶν ἡρώων ἀλλὰ καὶ τῶν ἱστορικῶν, ὅπως τοῦ Ἡροδότου καὶ τοῦ Θουκυδίδου, ποὺ ἔγραψαν γι’ αὐτούς.

Ὕστερα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐμπειρία, κάθε ἄλλο ἱστορικό γεγονός ποὺ θὰ διαβάσουν τὰ παιδιά θὰ τὸ προσεγγίζουν μὲ μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον καὶ μὲ κριτικὴ ματιά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταστῆ ἡ ἱστορικὴ γνώση ἀληθινό ἐφόδιο γιὰ τὴν λήψη ἀποφάσεων στὴν ζωή τους και τὴν πρόβλεψη καὶ ἀντιμετώπιση καταστάσεων.

Download brochure

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.

Download App

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.

Download Calendar

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.