Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

16:00 - 20:00 Σάββατο 9.00-15.00

(μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 9884294

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

04:00 - 21:00

Δευτέρα - Παρ.

Θέκλα Καβούνη

Ἡ κα Θέκλα Καβούνη ὑπῆρξε μαθήτρια τῆς ἀειμνήστου Ἄννας Τζιροπούλου-Εὐσταθίου, ἀριστοῦχος ἀπόφοιτος τοῦ Ἀριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης τοῦ τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας, θεολόγος μὲ παιδαγωγικὴ ἐπάρκεια καὶ μεταπτυχιακὸ μὲ «Ἄριστα» στὴν «Βυζαντινὴ καὶ Χριστιανικὴ ἀρχαιολογία καὶ Τέχνη».

Ἐκδηλώσεις