Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Εἰρήνη Μαυροπούλου

Ἡ Εἰρήνη Ἰ. Μαυροπούλου γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὸ Αἴγιον. Εἶναι φιλόλογος, ἀπόφοιτος τοῦ τμήματος Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καὶ καθηγήτρια τῆς Γαλλικῆς.

Εἶναι κάτοχος μεταπτυχιακοῦ τίτλου σπουδῶν τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης στὶς Ἐπιστῆμες Ἀγωγῆς (Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστῆμες καὶ Ἐκπαίδευση) καὶ διδακτορικοῦ τίτλου μὲ θέμα: «Ἡ ἐπίδρασις γνώσης τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης στὴν ψυχοδιανοητικὴ ἀνάπτυξι τῶν παιδιῶν τῆς Α΄ βάθμιας ἐκπαίδευσης».

Γιὰ πολλὰ χρόνια διηύθυνε τὸ τμῆμα διδασκαλίας Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν γιὰ παιδιὰ καὶ ἐφήβους στὴν «Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ» (ἐκ τῆς ἱδρύσεώς της) καὶ ὑπηρέτησε ὡς φιλόλογος στὴν Δευτεροβάθμια ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευσι. Ἀπὸ τὸ 2015 ἕως σήμερα διευθύνει τὴν δική της σχολή διδασκαλίας τῆς κλασικῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης με την ἐπωνυμία «ΦΡΟΝΕΙΝ» στὸ Θησεῖο τῶν Ἀθηνῶν.

Καρπὸς τῆς διδασκαλίας καὶ τῶν ἐρευνῶν της εἶναι ἡ συγγραφὴ τῆς μεθόδου «Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς» γιὰ παιδιὰ προσχολικῆς καὶ σχολικῆς ἡλικίας καὶ ἐφήβους.

Mὲ θέμα τὴν διδασκαλία  τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης στὴν διαχρονία της σὲ παιδιά προσχολικῆς καὶ σχολικῆς ἡλικίας καὶ τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδραση αὐτῆς, ἔχει δώσει πολλές συνεντεύξεις καθὼς καὶ διαλέξεις σὲ σχολεῖα καὶ Πολιτιστικά Κέντρα τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ ἔχει ἀρθρογραφήσει στὸν περιοδικό τύπο.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΑΡΘΡΑ:

<<Ἡ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν μὲ τὶς τεχνικὲς τῶν ζωντανῶν  γλωσσῶν>>       Ἀθήνα, Ξενοδοχεῖον Χανδρή, 1997

<<Διαλεχθώμεν Ἑλληνικῶς >> Ἑλληνική Ἁγωγή Θεσσαλονίκης, 1997

<<Προτεινόμενοι Παιδαγωγικοί τρόποι προσεγγίσεως του ἀρχαίου ἑλληνικοῦ λόγου καὶ πολιτισμοῦ>> Λονδίνο, Κέντρο Ἑλλήνων Ἐπιστημόνων, 1998

<<Ἡ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν σὲ προσχολική και σχολική ἡλικία>>    Ρέθυμνο, Λύκειον Ἑλληνίδων 1999, στὸ Πνευματικό Κέντρο Φαρσάλων καὶ σὲ ἄλλες  πόλεις.

 <<Ὡριαία διδασκαλία-γνωριμία μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα>> σὲ ὅλες τὶς τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν, 2001

<<Τὴν γλῶσσα οὐκ ἐλάσσω παραδώσω>>, Διημερίδα γιὰ τὴν ἑλληνική γλῶσσα , Αἴθουσα Ἅλς, Ἀθήνα 2002

<<Ἡ ἑλληνική γλῶσσα ὡς φορέας ἀξιῶν>> Αἴθουσα Ἅλς, Ἀθήνα 2004

«Ἡ συμβολὴ τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὴν ψυχοδιανοητική ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ. Παρουσίασις τῆς πρώτης διδακτορικῆς ἔρευνας ἐν Ἑλλάδι καὶ ἐρευνῶν στὸ ἐξωτερικό». Πνευματικὸ Κέντρο Νέου Ἡρακλείου 2012. Ἀκολούθησαν ὁμιλίες σὲ πολλές πόλεις .

«Ἡ συμβολὴ τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὴν ψυχοδιανοητική ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ», Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο «Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ», Καβάλα 2017 κ.ἄλ.)

 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ: 

  •  Ἑβδομαδιαία τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ μὲ θέμα τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γραμματεία  καὶ Γλῶσσα στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ HIGH (2001-2002).
  •  Ἑβδομαδιαία τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ, μὲ θέμα τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γραμματεία καὶ Γλῶσσα καὶ τὴν ἀξία τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν σήμερα, στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ BLUE SKY (2003-2004).
  •  Συνεντεύξεις στὴν Ἑλληνικὴ Κρατικὴ καὶ Ἰδιωτικὴ Τηλεόραση, στὴν  Ἑλληνική Ραδιοφωνία καθώς καὶ σὲ ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ μὲ θέμα  τὴν διδασκαλία  τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης σὲ παιδιά  6-12 ἐτῶν (παρουσίαση τῆς μεθόδου <<Διαλεχθῶμεν Ἐλληνικῶς>> καὶ στιγμιότυπα ἀπό τὴν διδασκαλία στὴν τάξη).

(Ενδεικτικώς, ΑΝΤ1 <<Καλημέρα Ελλάδα>> 1995, ΜΕGA <<Μη μου τη μέρα τάραττε>> 1997, <<Επτά συν Επτά>> 1998,<<Κόντρα πλακέ>> 1998,ΕΤ1 <<Συνεικόνες>> 1998, ΕΤ2 <<Συν και πλην>> 1998, ΑΝΤ1<<Στούντιο με θέα>> 2000,<<Καλημέρα Ελλάδα>> 2003, ΝΕΤ <<Πρώτη Ματιά>> 2002, ΕΤ1<<Καθημερινά>> 2005, ΕΨΙΛΟΝ 2015 κ.ἄλ.)

Ἐκδηλώσεις