Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Γιῶργος Γλυνὸς

Γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴν Ἀθήνα. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ Κλασικὸ Τμῆμα τῆς Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Παρακολούθησε σεμινάρια ἀρχαίας ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς φιλολογίας, σεμινάρια ἀρχαίου δράματος καὶ δραματουργίας. Ἔχει ἐξειδικευθῆ στὴν διδασκαλία ἀρχαίας ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς γλώσσας.

Γνωρίζει ἄριστα τὴν Ἀγγλική καὶ Γερμανικὴ γλῶσσα. Ἐπὶ τετραετία διδάχθηκε ἐφαρμογὴ θεατρικοῦ παιχνιδιοῦ στὴν ἐκπαίδευση, ἐνῶ παράλληλα συνεργάστηκε μὲ πολιτιστικὸ φορέα τοῦ δήμου Ἀθηναίων στὸ ἀνέβασμα θεατρικῶν παραστάσεων. Ἐργάσθηκε ἐπίσης σὲ ἰδιωτικοὺς πολιτιστικοὺς φορεῖς, ὅπως τὸ ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), ἐνῶ τὰ τελευταῖα χρόνια διδάσκει τὴν ἐλληνικὴ γλῶσσα σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης καὶ προετοιμάζει ὑποψηφίους γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ στὸ Πανεπιστήμιο.

Ἐκδηλώσεις