Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

16:00 - 20:00 Σάββατο 9.00-15.00

(μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 9884294

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

04:00 - 21:00

Δευτέρα - Παρ.

Ἀγγελικὴ Στάθη

Σπουδές

Ἡ Ἀγγελικὴ Στάθη εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, τμήματος Ἱστορίας-Ἀρχαιολογίας. Εἶναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακῶν τίτλων, τὸ πρῶτο στὴ ‘Βυζαντινὴ Ἱστορία’ μὲ ἀντικείμενο μελέτης τοὺς ἑλληνικοὺς θρήνους γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης (1453) καὶ τὸ δεύτερο στὴν ‘Εἰδικὴ Ἀγωγή καὶ Ἐκπαίδευση’ μὲ ἐρευνητικὸ ἀντικείμενο τὴν σχέση ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ δυσλεξίας.

Συνέδρια – Ἡμερίδες

Ἔχει συμμετάσχει στὸ Γ΄ Βυζαντινολογικό Συνέδριο, σὲ ἡμερίδα του Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων καὶ σὲ πανελλήνιο ἐπιστημονικὸ συνέδριο ‘Εἰδικῆς Ἀγωγῆς’ μὲ κριτὲς.

Ἐπιμόρφωση

Ἔχει παρακολουθήσει ὲπιμορφωτικὰ σεμινάρια ‘Εἰδικῆς Ἀγωγῆς’, ‘Διαπολιτισμικῆς Ἐκπαίδευσης’, ‘Διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικής ὡς ξένης Γλώσσας’, ‘Σχεδιασμοῦ διδασκαλίας σὲ ἐνήλικες καὶ ἀνηλίκους ἐκπαιδευόμενους».

Ἐπαγγελματικὴ ἐμπειρία

Ἒχει ἐργαστεῖ ὡς φιλόλογος σὲ ἰδιωτικοὺς χώρους. Ὡς ἐρευνήτρια ἱστορικὸς καὶ συγγραφέας ἔχει συνεργαστεῖ μὲ τὸ Ἐθνικὸ Ἱδρυμα Ἐρευνῶν, τὸ Ἱδρυμα Μείζονος Ἑλληνσμοῦ, τὸ Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν, τὸ περιοδικὸ ‘Ἱστορικὰ Θέματα’ καὶ τὴν ἐκδ. ἐταιρεία συγγραφῆς Ἱστορικῶν Λευκωμάτων ‘MEDIA GROUP’. Ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2019 συνεργάζεται μὲ τὸ κέντρο διδασκαλίας ἀρχαίων ἑλληνικῶν ‘Φρονεῖν’.

Ἄλλες γνώσεις

Γνωρίζει ἀγγλικά καὶ γαλλικά. Ἔχει γνώσεις κλασικῆς μουσικῆς καὶ πιάνου, ἔχει παρακολουθήσει μαθήματα Ἑλληνικῆς Νοηματικῆς Γλώσσας, καθὼς καὶ μαθήματα κεραμικῆς καὶ ὑφαντικῆς τέχνης.

Ἐκδηλώσεις