Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Ἀγγελικὴ Ἀντζουλάτου

Γεννήθηκε καί μεγάλωσε στήν πόλη τῶν Ἀθηνῶν. Φοίτησε στό Ἐθνικό καί Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ὃπου σπούδασε Ἀρχαιολογία καί Ἱστορία τῆς Τέχνης. Γνωρίζει ἂριστα τήν ἀγγλική καί τήν γερμανική γλῶσσα. Παρακολούθησε ἐπιμορφωτικά σεμινάρια ἀρχαιολογίας τῆς  Ἐν  Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς ἐταιρείας, ἐπιμορφωτικά προγράμματα παιδοψυχολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, σεμινάρια διδακτικῆς διακεκριμένων γερμανικῶν ἐκδοτικῶν οἲκων, καθώς καί πλῆθος σεμιναρίων ἀρχαιολογίας, διδακτικῆς, παιδαγωγικῆς καί παιδοψυχολογίας ἂλλων φορέων. Διδάχθηκε ἐπί ὀκτώ ἒτη τήν ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα καί τά ὁμηρικά ἒπη ἐκ τοῦ πρωτοτύπου ἀπό τήν ἀείμνηστη Ἂννα Τζιροπούλου- Εὐσταθίου. Γνωρίζει ἐπαρκώς βασικούς κανόνες ῥητορικῆς κί ὀρθοφωνίας.

Παρακολούθησε ἐπί ὀκτώ ἒτη μπαλέτο, καθώς ἐπίσης ἒμαθε ἐπί εἲκοσι ἒτη ἑλληνικούς παραδοσιακούς χορούς στόν Πανελλήνιο Λαογραφικό Σύλλογο «Ῥίζες» καί στό Λύκειον τῶν Ἑλληνίδων Ἀθηνῶν με πολυετή συμμετοχή στήν ὀμάδα παραστάσεων καί τῶν δύο πολιτιστικῶν φορέων. Λατρεύει τήν ποδηλασία. Ἐργάστηκε στό Μουσεῖον τῆς Πόλεως τῶν Ἀθηνῶν καί σέ ἀρχαιολογικές ἀνασκαφές. Κυρίως ὂμως διδάσκει ἐπί πολλά ἒτη (ἀπό τό 2004) μαθήματα ἑλληνικῆς φιλολογίας καί τὴν γερμανικὴ γλῶσσα. Ἐπί τοῦ παρόντος, διδάσκει ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα καί Μυθολογία στήν σχολή “Φρονεῖν” κί ἐργάζεται ὡς ἐπιμελήτρια καὶ διορθώτρια βιβλίων σὲ ἐκδοτικοὺς οἲκους.

Ἐκδηλώσεις