Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

16:00 - 20:00 Σάββατο 9.00-15.00

(μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 9884294

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

04:00 - 21:00

Δευτέρα - Παρ.

“Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς”. Α΄ κύκλος μαθημάτων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης

17,00 

Ἀπευθύνεται σὲ παιδιά 6- 12 ἐτῶν, τὰ ὁποῖα ἔρχονται γιὰ πρώτη φορά σὲ ἐπαφή μὲ τὴν ὰρχαία Ἑλληνική γλῶσσα. Ἕγχρωμο, εἰκονογραφημένο, μὲ πρωτότυπη μέθοδο, προσεκτικὰ ἐπιλεγμένα κείμενα καὶ ποικίλες ἀσκήσεις.

Περιγραφή

Ο πρώτος κύκλος σπουδών της μεθόδου απευθύνεται σε παιδιά 6- 12 ετών, τα οποία έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την αρχαία Ελληνική γλώσσα. Έγχρωμο και εικονογραφημένο το βιβλίο περιέχει 35 ενότητες. Κάθε μία περιλαμβάνει πρωτότυπο κείμενο και ποικίλες δραστηριότητες: ετυμολογία, θεατρικά δρώμενα, κατασκευές, παραλληλισμό αρχαίας και νέας Ελληνικής, παραγωγή ποιοτικού προφορικού και γραπτού λόγου.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς”. Α΄ κύκλος μαθημάτων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης”

Your email address will not be published. Required fields are marked *