Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

“Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς”. Α΄ κύκλος μαθημάτων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης

22,00 

Τὸ βιβλίο ἀπευθύνεται σὲ παιδιά 6- 12 ἐτῶν, τὰ ὁποῖα ἔρχονται γιὰ πρώτη φορά σὲ ἐπαφή μὲ τὴν ὰρχαία Ἑλληνική γλῶσσα. Ἕγχρωμο, εἰκονογραφημένο, μὲ πρωτότυπη μέθοδο, προσεκτικὰ ἐπιλεγμένα κείμενα καὶ ποικίλες ἀσκήσεις.

Περιγραφή

Ο πρώτος κύκλος σπουδών της μεθόδου απευθύνεται σε παιδιά 6- 12 ετών, τα οποία έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την αρχαία Ελληνική γλώσσα. Έγχρωμο και εικονογραφημένο το βιβλίο περιέχει 35 ενότητες. Κάθε μία περιλαμβάνει πρωτότυπο κείμενο και ποικίλες δραστηριότητες: πλούσιο λεξολόγιο καὶ ετυμολογία, παραλληλισμό αρχαίας και νέας Ελληνικής, παραγωγή ποιοτικού προφορικού και γραπτού λόγου, πποιοτικὲς γλωσσικὲς ασκήσεις.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς”. Α΄ κύκλος μαθημάτων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ἐκδηλώσεις