Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Ἐπίσκεψις κατόπιν προσυνεννοήσεως

(μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Αφιέρωμα των παίδων στην άλωση της Πόλης

Σχολή Φρονείν Θησείο 18, Αθήνα

Οἰ μαθητὲς τῆς Σχολῆς μας τραγουδοῦν μαζὶ μὲ τὸν δάσκαλό τους Ὀρθοφωνίας καὶ Ἀπαγγελίας, Θεόδουλο Ἰωάννου, τὸν "Μαρμαρωμένο Βασιλιά" εἰς τὴν μνήμην τῆς Ἀλώσεως. Ἠταν μία πολὺ συγκινητικὴ ἐκδήλωση στὴν ὄμορφη αὐλή μας. ΦΡΟΝΕΙΝ 28-5-2017. www.fronein.gr

Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ: ΣΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ

Τὴν Κυριακή, 3 Ὀκτωβρίου 2021 καὶ ὥρα 12.00 γονεῖς καὶ μαθητὲς θὰ ἐπισκεφθοῦμε τὸν ΤΥΜΒΟ ΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ στὴν Σαλαμῖνα      μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἱστορικῆς ἐπετείου τῆς Ναυμαχίας τῆς Σαλαμῖνος (29 Σεπτεμβρίου 480 π.Χ.)   Συνοδεύει ὁ δημοσιογράφος καὶ συγγραφεὺς  Γιῶργος Λεκάκης.