Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

16:00 - 20:00 Σάββατο 9.00-15.00

(μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 9884294

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

04:00 - 21:00

Δευτέρα - Παρ.

Latest Past Events

Αφιέρωμα των παίδων στην άλωση της Πόλης

Σχολή Φρονείν Θησείο 18, Αθήνα

Οἰ μαθητὲς τῆς Σχολῆς μας τραγουδοῦν μαζὶ μὲ τὸν δάσκαλό τους Ὀρθοφωνίας καὶ Ἀπαγγελίας, Θεόδουλο Ἰωάννου, τὸν "Μαρμαρωμένο Βασιλιά" εἰς τὴν μνήμην τῆς Ἀλώσεως. Ἠταν μία πολὺ συγκινητικὴ ἐκδήλωση στὴν ὄμορφη αὐλή μας. ΦΡΟΝΕΙΝ 28-5-2017. www.fronein.gr