Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2023

ΣΧΟΛΗ ΦΡΟΝΕΙΝ: 19- 30 IOYNIOY 2023                

ΘΕΡΙΝΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

 

8.00-9.00:  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΙΣ

9.00-10.15:   ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ  ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΙΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

10.30-11.30:  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

11.30-12.30: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ)

12.45-13.45:  ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

2.00-2.30: ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ

Στὸν  πρωινό μας περίπατο θὰ μᾶς ξεναγήση στοὺς τρεῖς πανέμορφους λόφους ποὺ περιβάλλουν τὴν σχολή μας ἡ καθηγήτρια Ἀγγλικῶν καὶ συγγραφεὺς τοῦ ὁδηγοῦ γιὰ παιδιὰ  “A Guide for Children to the Acropolis and the Three Western Hills:  The Hill of the Nymphs, Pnyx Hill, and the Hill of the Muses (Philopappos Hill) κυρία Ἰωάννα Καραχρήστου.

Ἐν συνεχείᾳ, οἱ μαθητὲς χωρισμένοι ὄχι μόνον κατὰ ἡλικίες ἀλλὰ καὶ ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν τους θὰ ἀσκοῦνται δύο ὧρες καθημερινῶς στὴν Ἐλληνικὴ Γλῶσσα μὲ τὴν φιλόλογο καὶ διδάκτορα Ἐπιστημῶν Ἀγωγῆς κα Εἰρήνη Μαυροπούλου καὶ στὰ Μαθηματικὰ μὲ τὸν ἐξαίρετο μαθηματικὸ κον Ἰωάννη Βενιέρη. Συγκεκριμένα θὰ δημιουργηθοῦν τμήματα γιὰ παιδιὰ ποὺ προτίθενται νὰ δώσουν ἐξετάσεις στὰ πρότυπα ἤ στὰ ξενόγλωσσα σχολεῖα (ἄμεσα ἤ μελλοντικῶς) καὶ τμήματα γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ θέλουν  νὰ καλύψουν κενὰ ἤ νὰ ξεπεράσουν τυχὸν δυσκολίες.

Δὲν παραβλέπουμε ὅτι τὰ παιδιὰ ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ οὐσιαστικὴ ψυχαγωγία καὶ δὴ ἀπὸ ρυθμὸ καὶ ἁρμονία γι΄αὐτὸ τὸ καθημερινό τους πρόγραμμα ἐπι πλέον τοῦ περιπάτου  περιλαμβάνει ζωντανὴ μουσικὴ καὶ τραγούδια μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ μουσικοῦ μας κυρίου Θεοδούλου Ἰωάννου. Τὰ παιδιὰ μποροῦν νὰ φέρνουν καὶ τὰ δικά τους μουσικὰ ὄργανα γιὰ νὰ ἀσκοῦνται.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες ἀπευθυνθῆτε στὴν Γραμματεία 210 3232370.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ἐκδηλώσεις