Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

3 & 5 Οκτωβρίου διαδικτυακά μαθήματα

Ἀγαπητοὶ γονεῖς κι ἀγαπημένα μας παιδιά,

μὲ πολλὴ χαρὰ θέλουμε νὰ σᾱς ἐνημερώσουμε γιὰ τὰ μαθήματα ποὺ

ξεκινοῦν στὴν σχολὴ μας τὸν Ὀκτώβριο στοχεύοντας στὴν περαιτέρω καλλιέργεια κι ἐπιμόρφωση τῶν παιδιῶν μας:

α) Μυθολογία, διδάσκουσα Ἀγγελικὴ Ἀντζουλάτου.

Ἀπευθύνεται σὲ παιδιὰ νηπιαγωγείου ἕως Δ΄δημοτικοῦ. Διεξάγεται διαδικτυακῶς, διαρκείας 45΄ τὴν ἑβδομάδα ὡς ἐξῆς:

Μυθολογία α΄ἔτους: Πέμπτη: 15.15-16.00

Μυθολογία β΄ἔτους: Πέμπτη:  20.00-20.45

 

β) Ἀρχαία ἑλληνικὴ Ἱστορία, διδάσκων Γεώργιος Γλυνὸς.

Ἀπευθύνεται σὲ παιδιὰ Ε΄- ΣΤ΄δημοτικοῦ.

Διεξάγεται διαδικτυακῶς, διαρκείας 45΄ τὴν ἑβδομάδα ὡς ἐξῆς:

Ἀρχαία ἑλληνικὴ Ἱστορία α΄ἔτους: Δευτέρα: 19.00-19.45

 

γ) Ποίησις, διδάσκουσα Ἀγγελικὴ Ἀντζουλάτου.

Ἀπευθύνεται σὲ παιδιὰ νηπιαγωγείου ἕως ΣΤ΄δημοτικοῦ.

Διεξάγεται διαδικτυακῶς, 45΄τὴν ἑβδομάδα ὡς ἐξῆς:

Ποίησις α΄ ἔτους: Τρίτη: 15.15- 16.00

Ποίησις β΄ ἔτους: Τρίτη: 20.00 -20.45

(Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὰ μαθήματα αὐτὰ

μπορεῖτε νὰ ἀναζητήσετε στὴν ἱστοσελίδα τῆς σχολῆς μας:  https://fronein.gr/).

 

Παρακαλοῦμε ὅσα παιδιὰ ἐνδιαφέρονται νὰ συνεχίσουν τὰ μαθήματα

ἤ νὰ παρακολουθήσουν δοκιμαστικὰ τὸ πρῶτο μάθημα δωρεάν,

ἄς στείλουν, ὡς τὴν Κυριακὴ 3 Ὀκτωβρίου μήνυμα ἐνδιαφέροντος

στὸ Skype στὶς ἀκόλουθες διευθύνσεις:Ἀγγελική Ἀντζουλάτου,

giorgosglynos.

Tὰ μαθήματα ξεκινοῦν τὴν πρώτη ἐβδομάδα τοῦ Ὀκτωβρίου.

Ἔρρωσθε καὶ χαίρετε!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ἐκδηλώσεις