Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Ἀλώπηξ καὶ Βότρυς (Αἰσώπου μῦθος)

Ἠχητικὸν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ cd ποὺ συνοδεύει τὸ βιβλίο “Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς.Νηπίων προπαιδεία” , Μαυροπούλου Ε., Ἀθῆναι 2006.

Ἀλώπηξ λιμώττουσα ἐθεάσατο βότρυς
καὶ ἠθέλησε αὐτῶν περιγενέσθαι,
ἀλλ’ οὐκ ἠδύνατο.
Ἀπαλλαττομένη δὲ ἔφ稔ὄμφακες εἰσίν.
Δείτε το βίντεο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ἐκδηλώσεις