Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Διδακτικὸ Προσωπικὸ

Οἱ καθηγητές μας

Οἱ καθηγητὲς τοῦ προγράμματος «Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς» εἶναι πτυχιοῦχοι φιλόλογοι, ἐξειδικευμένοι ὅμως καὶ στὴν ἐκπαίδευση παιδιῶν πρώιμης ἡλικίας, διακρίνονται γιὰ τὸ ἦθος τους καὶ τὴν ἀφοσίωσή τους στὶς ἑλληνικὲς ἀξίες καὶ ἔχουν:

  • πτυχίο καὶ κατάλληλα προσόντα γιὰ τὴν διδασκαλία παιδιῶν πρώιμης ἡλικίας
  • διδακτική ἐμπειρία
  • παρακολουθήσει τὸ πρόγραμμα ἐκπαίδευσης «Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς».
Εἰρήνη Μαυροπούλου
Δρ. Φιλολογίας

Φιλόλογος, διδάκτωρ Ἐπιστημῶν Ἀγωγῆς καὶ συγγραφεύς τῆς μεθόδου διδασκαλίας ἀρχαίων Ἐλληνικῶν «Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς», γιὰ παιδιὰ προσχολικῆς & σχολικῆς ἡλικίας.

Ἀγγελικὴ Ἀντζουλάτου
Ἀρχαιολόγος

Σπούδασε Ἀρχαιολογία καί Ἱστορία τῆς Τέχνης. Γνωρίζει ἂριστα τήν ἀγγλική καί τήν γερμανική γλῶσσα.

Γιῶργος Γλυνὸς
Φιλόλογος

Παρακολούθησε σεμινάρια αρχαίας ελληνικής και λατινικής φιλολογίας, σεμινάρια αρχαίου δράματος και δραματουργίας

Εἰσηγητὲς σεμιναρίων

Οἱ εἰσηγητές τῶν σεμιναρίων διακρίνονται πρωτίστως γιὰ τὴν άγάπη τους, τὴν ἀφοσίωσή τους  καὶ τὴν πολύχρονη ἐνασχόλησή τους μὲ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό.

Θεόδουλος Ἰωάννου
Μουσικὸς
Γιῶργος Λεκάκης
Λαογράφος

Σπούδασε Κοινωνιολογία-Λαογραφία και Δημοσιογραφία. Ἔχει συγγράψει περισσότερα από 40 βιβλία, τρία θεατρικά έργα, καί τρεις ποιητικές συλλογές