Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Ἡ Σχολή μας

Σὲ μία ὄμορφη μονοκατοικία στὸ Θησεῖον ἡ Εἰρήνη Μαυροπούλου, φιλόλογος, διδάκτωρ τῶν Ἐπιστημῶν Ἀγωγῆς καὶ συγγραφεύς τῆς μεθόδου διδασκαλίας ἀρχαίων Ἑλληνικῶν “Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς “, ἐτοίμασε ἕναν καλαίσθητο καὶ ἄρτια ἐξοπλισμένο χῶρο διδασκαλίας τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς γλώσσης καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἐν γένει,  γιὰ νήπια, παιδιά, ἐφήβους καὶ ἐνήλικες.

Πολυνοΐην οὐ πολυμαθίην ἀσκέειν

Σκοπός τῆς Σχολῆς μας

Ἀπὸ ἐδῶ πλέον, παλαιοὶ καὶ νέοι μαθητές, φίλοι, γονεῖς καὶ δάσκαλοι συνεχίζουμε τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὶς ἑλληνικὲς ἀξίες καὶ τὴν εὐβουλία τῶν παιδιῶν μας (τὰ ὁποῖα, σύμφωνα μὲ τοὺς ἐπιστήμονες, τὸν 21ο αἰ. δὲν θὰ βιώσουν μία τεχνολογικὴ ἐξέλιξη 100 χρόνων, ἀλλὰ μία πρόοδο μεγαλύτερη τῶν 20.000 χρόνων).

Γιὰ τὸν σκοπό αὐτὸ πέραν τῶν μαθημάτων, ἡ σχολή μας διοργανώνει ὁμιλίες, ποικίλες ἐκδηλώσεις γιὰ μικροὺς καὶ μεγάλους, καὶ ἐπισκέψεις σὲ ἀρχαιολογικούς χώρους, παρέχει συμβουλευτικὴ γονέων, ὥστε νὰ ἐνημερώνει καὶ νὰ προετοιμάζει γιὰ ἐπικείμενες ἀλλαγές σὲ θέματα γλώσσης καὶ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ,  ἀπαντᾶ μὲ ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένη ἀρθρογραφία, ὅπου ὑπάρχει παραπληροφόρησις, ἐκπονεῖ σημαντικὸ ἐρευνητικὸ καὶ ἐκδοτικό ἔργο, ὑποστηρίζει νέους ἐρευνητές καὶ παρέχει ἐπιμορφωτικὰ σεμινάρια πρὸς ἐκπαιδευτικούς.

 

Μετὰ τιμῆς

Εἰρήνη Μαυροπούλου