Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Ἡ ἱστορία μας

Ἄς γυρίσουμε πίσω στὸ 1994, ὅταν ξεκίνησε ἡ προσπάθειά μας νὰ ἀναδείξουμε τὰ ἰδιαίτερα ὀφέλη ποὺ ἔχει ἡ διδασκαλία τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης  σὲ μικροὺς καὶ μεγάλους.

Μέχρι τότε ἦταν ἀδιανόητη καὶ μόνον ἡ ἰδέα νὰ διδάξει κανεὶς ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ σὲ παιδιὰ Δημοτικοῦ, πόσο μᾶλλον σὲ νήπια. Καὶ βέβαια δὲν ὑπῆρχε στὴν Ἑλλάδα καμμία μέθοδος καὶ κανένα βιβλίο διδασκαλίας ἀρχαίων Ἐλληνικῶν γιὰ παιδιά Δημοτικοῦ…

Στὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο «Ἑλληνικὸν Εἰδύλλιον» στὰ Σελιανίτικα τοῦ Αἰγίου πρωτοσυναντηθήκαμε, ἐκπαιδευτικοί, φοιτητὲς καὶ ἐν γένει ἑλληνιστὲς ἀπό τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, καὶ νοιώσαμε τὴν μαγεία τοῦ  νὰ συνομιλεῖς στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικά. Ἀργότερα στὴν Ἀθήνα, συστήθηκε ἡ ὁμάδα ποὺ ἀποτέλεσε τὸν πυρῆνα τοῦ πρώτου σχολείου διδασκαλίας ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ὡς ἐξωσχολικῆς δραστηριότητας, τῆς «Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς». Ἐκεῖ ἐδίδαξα, πλάι στὴν ἀείμνηστη, φλογερὴ φιλόλογο καὶ Ἑλληνίδα Ἄννα Τζιροπούλου – Εὐσταθίου ἐπὶ εἴκοσι ἔτη.

Ἡ ἀποδοχὴ καὶ ἡ προσέλευσις ξεπέρασαν τὶς προσδοκίες μας. Ἀπὸ τὸ 1996, ἄρχισα νὰ συγγράφω τὴν πρώτη καὶ ὡς τώρα μοναδικὴ μέθοδο διδασκαλίας ἀρχαίων Ἐλληνικῶν γιὰ παιδιὰ στὴν Ἑλλάδα, τὴν ὁποία ἐξέδωσε ὁ ἐκδότης καὶ ἱδρυτὴς τῆς «Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς»,  Ἄδωνις Γεωργιάδης . Ἀκολούθησαν ἐρευνητικὲς ἐργασίες ἐπὶ τῆς μεθόδου «Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς», οἱ  ὁποῖες κατέδειξαν τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς μεθόδου καὶ τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδρασή της στὴν ψυχικὴ καὶ δισνοητικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν. Ἡ μέθοδος ἀκολούθως υἱοθετήθηκε ἀπὸ ἰδιωτικὰ σχολεῖα, συλλόγους γονέων καὶ ἄλλα κέντρα Ἐλευθέρων Σπουδῶν, προκάλεσε τὸ ἐνδιαφέρον κι ἄλλων ἐρευνητῶν, ταξίδεψε στὸ ἐξωτερικό, ἀγαπήθηκε ἀπὸ γονεῖς καὶ παιδιά. Ἔτσι δημιουργήθηκε ἡ ἀνάγκη τὸ «Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς» νὰ ἀποκτήσει τὸν δικό του χῶρο , ἕναν χῶρο ὁ ὁποῖος παράλληλα μὲ τὴν διδασκαλία, θὰ ἐπενδύει στὴν ἔρευνα καὶ θὰ ἀντιπαλεύει τὴν γλωσσικὴ ἔνδεια.   

Τύχῃ ἀγαθῇ τὸ 2015 εὑρέθη ὁ ἰδανικότερος τόπος γιὰ τὸ νέον μας διδασκαλεῖον,  τόπος εὐλογημἐνος, τόπος γεμάτος μνῆμες, τόπος φωτεινός, τὸ ΘΗΣΕΙΟΝ, ἀπέναντι ἀπὸ τὸν ναὸ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ τοῦ Ἡφαίστου στὸν «Ἀγοραῖο Κολωνό», δίπλα στὴν ὁδό, ὅπου κάποτε βάδιζαν ὁ Περικλῆς καὶ ὁ Σωκράτης.

Τὸ ὄνομα τοῦ διδασκαλείου μας «ΦΡΟΝΕΙΝ» καὶ σύμβολόν του ὁ ΕΡΩΣ!

 

Ἐδῶ μὲ ἀπόλυτη πίστη στὴν ρῆσιν τοῦ Σοφοκλέους

«Τὸ φρονεῖν εὐδαιμονίας

πολλῷ πρῶτον ὑπάρχει»

στόχος μας εἶναι νὰ ἀναπτύξουμε τὴν ΦΡΟΝΗΣΙΝ γιὰ νὰ πετάξουμε μὲ τὰ πτερὰ τοῦ ΕΡΩΤΟΣ πρὸς τὴν ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΝ.