Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Σχολή

Σχολή Φρονεῖν

Ἠ Σχολή μας πραγματοποιεῖ μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, σέ παιδιά καί ἐνήλικες καί διά ζώσης στίς καλαίσθητες αίθουσες τῆς διώροφης Σχολῆς μας, ἀλλά καί μέσω διαδικτύου, πληρώντας ὅλες τίς σύγχρονες μεθόδους διαδικτυακῆς ἐκπαιδεύσεως.

Ἐκτός ἀπό τά ἀρχαῖα ἑλληνικά, ἡ Σχολή μας παρέχει γιά τήν καλλίτερη κατανόηση συμπληρωματικά μαθήματα σεμινάρια, ἀλλά καί ἐπισκέψεις σέ ἀρχαιολογικούς χώρους καί Μουσεῖα τῆς Ἀττικῆς.