Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ Ἐφήβων

Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ἐφήβων

Τὰ ἐφηβικά μας τμήματα ἔχουν διπλὸ στόχο:

Πρῶτον νὰ βοηθήσουν τοὺς μαθητὲς στὸ σχολεῖο καλλιεργώντας εἰς βάθος τὸ σημαντικότερο ὅπλο ποὺ ἔχουν, τὴν γλῶσσα. Ἡ διαφορά μας ἀπὸ τὸ σχολεῖο καὶ τὸ φροντιστήριο εἶναι:
α) ὅτι ἐμπλουτἰζουμε καὶ ὑπερβαίνουμε κατὰ πολὺ τὴν ὕλη τοῦ σχολείου στὰ γλωσσικὰ μαθήματα
β) ὅτι τίποτε δὲν μένει ἀνερμήνευτο ἤ ἀποκομμένο ἀπὸ τὸ σήμερα. 
Δὲν μαθαίνουμε ἀπλῶς κανόνες, μαθαίνουμε τὴν φιλοσοφία τῆς γλώσσης. Ἐξηγοῦμε τοὺς μουσικοὺς καὶ μαθηματικοὺς κανόνες ποὺ κρύβονται στὴν Γραμματική, τὸ μέγα ἔργο ποὺ ἐπιτελοῦν οἱ τόνοι καὶ τὰ πνεύματα, τὴν σπουδαιότητα τῆς όρθογραφίας, τὴν σημασία τῆς ἐτυμολογίας. Τὸ μάθημα δὲ εἶναι μία συνεχὴς ἔρευνα ποὺ κρατᾶ ἀμείωτο τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ μαθητοῦΚι ἀντὶ νὰ ἐπιβαρύνουμε τοὺς μαθητὲς μὲ ἀνιαρὲς ἀσκήσεις καὶ διαγωνίσματα, χρησιμοποιοῦμε τὴν γλῶσσα ζωντανά: ἀναλύουμε, ἀπαγγέλλουμε, δραματοποιοῦμε, συνομιλοῦμε…στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ, ὅπως ἀκριβῶς γίνεται σὲ ὄλα τὰ κλασικὰ σχολεῖα τοῦ κόσμου.

Δεύτερος στόχος μας καὶ πολὺ σημαντικὸς γι΄αὐτὴν τὴν ἡλικία εἶναι νὰ γνωρίσουν οἱ ἔφηβοι τὸν τρόπο τοῦ σκέπτεσθαι καὶ δρᾶν τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Νὰ μάθουν νὰ τοὺς ἐμπιστεύονται καὶ νὰ τοὺς συμβουλεύονται στὰ μεγάλα ἐρωτἠματα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν (φιλία, ἔρως, ἀγάπη, ἐλευθερία, εὐτυχία) καθὼς καὶ στὰ μεγάλα προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ ἀνθρωπότηςἘπιλέγουμε συνεπῶς κείμενα ἱστορικά, λογοτεχνικὰ καὶ φιλοσοφικὰ ἀπὸ ὅλη τὴν ἑλληνικὴ γραμματεία, ἀπὸ τὸν Ὅμηρο καὶ τὸν Αἰσχύλο ὡς τὸν Κάλβο καὶ τὸν Παπαδιαμάντη, γιὰ νὰ ἀντλήσουμε ἀπὸ τὰ πρῶτα παραδείγματα καὶ ἀπὸ τὰ δεύτερα τὴν συγκίνηση καὶ τὸν προβληματισμό. Μὲ αὐτὰ ὁ νέος διαμορφώνει τὴν λογική του , τὴν εὐαισθησία, τὸ θάρρος τουκι εἶναι αὐτὰ ποὺ θὰ ἀποτελέσουν ἕνα ἰσχυρὸν στήριγμα ζωῆς κι ἕνα ἀληθινὸ ἐφόδιο γιὰ τὸ βιογραφικό τους .

Download brochure

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.

Download App

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.

Download Calendar

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.