Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ Παίδων

Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ παίδων

Τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ πρῶτο μάθημα διαλέγονται, ὑπὸ μορφὴν παιγνιδιοῦ, στὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ δραματοποιοῦν τὰ κείμενα ποὺ διδάσκονται στὸ πρωτότυπο. Ἔτσι, ἀπολαμβάνουν ὅλα τὰ ὀφέλη τοῦ (θεατρικοῦ) παιγνιδιοῦ, ἐπιπροσθέτως ὅμως ἀσκοῦν τὴν μνήμη τους, γεύονται τὴν καλλιέπεια τοῦ ἀρχαίου λόγου, γνωρίζουν βιωματικὰ στάσεις, ὑψηλὲς ἀξίες καὶ πρότυπα.

Μὲ εὐχάριστο τρόπο, παίζοντας, ζωγραφίζοντας καὶ τραγουδώντας, οἱ παῖδες ἀσκοῦνται στὴν ὀρθοφωνία, ἐθίζονται στὴν καλλιέπεια, μαθαίνουν νὰ ἐτυμολογοῦν τὶς λέξεις, ἐμπλουτίζουν τὸ λεξιλόγιόν τους, καὶ τέλος παρακινοῦνται σὲ φιλοσοφικὴ συζήτησι ἐπὶ τῶν κειμένων.

Ἡ διδασκαλία γίνεται μὲ τὴν μέθοδο “Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς” , τὴν  μόνη ἐρευνητικὰ τεκμηριωμένη μέθοδος διδασκαλίας τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται σὲ παιδιὰ προσχολικῆς καὶ σχολικῆς ἡλικίας.

Μὲ δύο ὧρες τὴν ἑβδομάδα καὶ χωρὶς πρόσθετη ἐπιβάρυνση στὸ σπίτι ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσουν δύο κύκλους σπουδῶν (3-4 ἔτη) καὶ γνωρίζουν

  •  ἐτυμολογία
  •  πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς
  • παραγωγὴ καὶ σύνθεση τῆς Ἑλληνικῆς
  • ὅλα τὰ βασικὰ φαινόμενα Γραμματικῆς καὶ Συντακτικοῦ τῆς κλασικῆς Ἐλληνικῆς γλώσσης,
  • ὀρθογραφία καὶ καλλιγραφία
  • νὰ κατανοοῦν τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα
  • νὰ ἀπαγγέλουν πλῆθος χωρίων εἰς τὸ πρωτότυπο

Οὶ μαθητές μας, ὅταν ὁλοκληρώνουν τοὺς δύο κύκλους σπουδῶν, εἶναι πλέον ἱκανοὶ νὰ μελετήσουν τὰ Ὁμηρικὰ ἔπη ἐκ τοῦ πρωτοτύπου καὶ παραλλήλως ἀσκοῦνται στὴν ἀπομνημόνευση καὶ ἀπαγγελία τῶν Ὁμηρικῶν ἐπῶν (Δακτυλικὸν ἑξάμετρον, στίξις, τονισμὸς, χρῶμα, νόημα. Ἁντιγραφή).

Download brochure

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.

Download App

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.

Download Calendar

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.