Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Μαθησιακές Δυσκολίες

Τμῆμα γιά παιδιά μέ μαθησιακές δυσκολίες

Θεωρητικές-βιβλιογραφικές μελέτες στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικὀ καθὼς καὶ ἡ ἐμπειρία δυσλεκτικῶν μαθητῶν καὶ τῶν δασκάλων τους ὑποδεικνύουν γλωσσικὴ καὶ γνωστικὴ ὠφέλεια τῶν δυσλεκτικῶν ἀτόμων καὶ παιδιῶν μὲ μαθησιακὲς δυσκολίες ἀπὸ τὴν ἐκμάθηση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν.

Κατόπιν τούτου θὰ ξεκινήσουν στὴν σχολή μας μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν μὲ τὴν μέθοδο «Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς» καθὼς καὶ μαθήματα ἀρχαίας ἑλληνικῆς Ἱστορίας σὲ παιδιὰ μὲ μαθησιακὲς δυσκολίες μὲ φιλολόγους καθηγητὲς Εἰδικῆς Ἀγωγῆς. Οἱ μαθητὲς θὰ ἔχουν τὸν δικό τους χῶρο καὶ τὰ μαθήματα βασίζονται σὲ μεθόδους προσαρμοσμένες στὶς μαθησιακές τους ἀνάγκες.

Ἡ διδασκαλία γίνεται μέσω θεατρικοῦ παιχνιδιοῦ, ποικίλων δρωμένων, ζωγραφικῆς, τραγουδιοῦ καὶ ἀσκήσεων φυσικῆς κίνησης. Κεντρική θέση στὴν διδασκαλία κατέχουν τὰ ἄτυπα περιβάλλοντα μάθησης, ἡ ἄμεση, δηλαδή, ἐπαφὴ τοῦ παιδιοῦ μὲ τοὺς φυσικοὺς χώρους πρόσληψης γνώσης.

Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μὲ περιπάτους σὲ ἱστορικὰ σημεῖα τῆς πόλεώς μας, ὅπως στὴν Ἀρχαία Ἀγορὰ Ἀθηνῶν ἤ στὸν Κεραμεικό (δίπλα μας), καθώς καὶ μὲ ἐπισκέψεις σὲ μουσεῖα ἤ ἀνοικτοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώρους.

Download brochure

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.

Download App

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.

Download Calendar

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.