Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Νεοελληνικὴ Ποίησις (Κύκλοι 8-10 μαθημάτων)

ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΘΑ ΣΑΣ ΜΥΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ.

Ε΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ (ὀκτὼ διαδικτυακὰ δίωρα)  NEON

Φίλες καὶ φίλοι, στοὺς προηγούμενους κύκλους προσεγγίσαμε καὶ ἀφουγκραστήκαμε
τὶς κορυφὲς τῆς νεοελληνικῆς ποιητικῆς δημιουργίας ποὺ γέννησε ὁ Ἀγῶνας τοῦ ᾿21,
τοὺς Ζακυνθίους Διονύσιο Σολωμὸ καὶ Ἀνδρέα Κάλβο καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, σχεδὸν ἕναν αἰώνα μετά,
τὸν Μεσολογγίτη Κωστῆ Παλαμᾶ. Ἐπιστρέφουμε καὶ ὁδοιποροῦμε στὸν χρόνο γιὰ νὰ
γνωρίσουμε τὴν ἀνθρωπογεωγραφία καὶ τὸ ποιητικὸ ἀνάγλυφο μὲ τὴν

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ: Οἱ ποιητὲς τοῦ 19ου αἰώνα:
α) Οἱ προεπαναστατικοί, Ρήγας, Ἀντ. Μαρτελάος, Ἰω. Βηλαρᾶς, Ἀθ. Χριστόπουλος.
β) Οἱ μαθητὲς τοῦ Σολωμοῦ, ”Ἑπτανησιακὴ σχολή”: Ἀντ. Μάτεσις, Ἰ.Τυπάλδος,
Γερ.Μαρκορᾶς, Στ.Μαρτζώκης.
γ) Ὁ ἑλληνικὸς Ρομαντισμός, οἱ Φαναριῶτες, ”Ἀθηναϊκὴ σχολή” 1830 -1860:
Ἀλ & Παν Σοῦτσοι, Ἀλ. Ραγκαβῆς, Ἡ. Τανταλίδης, Σπ. Βασιλειάδης, Ἀχ. Παράσχος.
Ἡ γλωσσικὴ διαμάχη – Ἑπτανήσιοι δημοτικιστές καὶ Φαναριῶτες ἀρχαϊσταί.
δ) Οἱ σύνδεσμοι: Γ. Ζαλοκώστας, Ἀρ. Βαλαωρίτης, Ἀν. Λασκαρᾶτος.
ε) Ἡ γενιὰ τοῦ 1880: Γ. Βιζυηνός, Ἀρ. Προβελέγγιος, Γ. Στρατήγης, Γ. Σουρῆς,
Κ. Κρυστάλλης, Ἰ. Πολέμης, Λ. Μαβίλης…
στ) Στὴ σκιὰ τοῦ Παλαμᾶ: Γ. Δροσίνης, Κ. Χατζόπουλος, Μ. Μαλακάσης,
Ἰ. Γρυπάρης, Ζ. Παπαντωνίου.
Τὰ καλλιτεχνικὰ ρεύματα, κλασικισμός, ρομαντισμός, παρνασσισμός, συμβολισμός.
Μετρική, ὀρθοφωνία, ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση στὴν ἀπαγγελία.

Ἑκάστη Τετάρτη 20.00 – 22.00; 26/4/ 23,    3,10,17,24,31/5/ 23,      7&14/6/ 23.

——————————————————

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: Δ. Σολωμός , “Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν” (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

Ἡ λησμονημένη, σχεδὸν ἄγνωστη ἀπαρἀμιλλη ποίηση τῶν 156 στροφῶν τοῦ « Ὕμνου» ποὺ ἀποσιωπήθηκε πίσω ἀπὸ τὶς δύο στροφὲς τοῦ « Ἐθνικοῦ». Ὁ νεαρὸς Σολωμὸς στὰ 1823. Τὸ πρῶτο ὁλοκληρωμένο νεοελληνικὸ ποίημα. Ἕνα ὁρμητικὸ ποτάμι λυρισμοῦ, εἰκόνων, χρωμάτων, ὁραμάτων, αἵματος, φρίκης,
μεγαλείου, καθαρμοῦ. Ἕνα δύσκολο τόλμημα ἰσορροπίας, αὐτογνωσίας, συγκερασμοῦ, γλωσσικῆς καὶ ρυθμικῆς ἀκροβασίας. Ὁ ἐπώδυνος, μὰ τόσο καθοριστικός «τοκετός».

Ὁ Σολωμὸς καὶ ἡ ἐποχή του· ὁ Ὕμνος (οἱ 158 στροφές, οἱ 316 δεκαπεντασύλλαβοι, οἱ 4740 συλλαβὲς)· τὸ μέτρον· ὁ ρυθμός· ἡ στίξις· οἱ θεματικὲς ἑνότητες· τὸ μεταβαλλόμενον «σκηνικό» · οἱ παύσεις· οἱ ἐκρήξεις· τὸ χρῶμα. Ἀνάγνωσις, ἀντιγραφή, ὀρθοφωνία, μνημοτεχνική, ἀπαγγελία ἀτομικὴ καὶ ὁμαδική.

Β΄ΚΥΚΛΟΣ: Ἀνδρέας Κάλβος (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

Ἡ ἀπαράμιλλη τέχνη του, ἡ γλῶσσα του καὶ ἡ σκέψη του θὰ σᾶς συγκλονίσουν. Κι ὁ Θεόδουλος Ἰωάννου, ὡς ποιητὴς καὶ μουσικὸς κι ὁ ἴδιος, εἶναι ὁ ἰδανικὸς δάσκαλος γιὰ νὰ βοηθήσει νὰ κατανοήσετε , νἀ ἀπαγγείλετε ἀλλὰ καὶ νὰ ἀπομνημονεύσετε τὰ ποιήματά του, ὥστε νὰ καταστοῦν παρηγοριὰ κι ἀπόλαυσις διὰ βίου.  Στοὺς μαθητές θὰ δοθοῦν ἠχογραφημένες ἀπαγγελίες τῶν ὠδῶν ποὺ θὰ διδαχθοῦν.

Οἱ 16 ὧρες ἀφιερωμένες στὸν Κάλβο εἶναι ἴσως λίγες, ὅμως ἀρκετὲς ὡς μία ἄσκηση αὐτογνωσίας γιὰ ἐμᾶς, τώρα ποὺ στρίψαμε  τὸν κάβο τῶν 200 χρόνων τῆς Παλιγγενεσίας καὶ πλέουμε στὸ πέλαγος τῶν 100 ἐτῶν τῆς Καταστροφῆς, ἕνα χρέος μνήμης γιὰ ἐκεῖνον, τὸν “καστάλιο κύκνο”.

Ἐκάστη Τετάρτη, 19.00 -21.00, 2, 9, 16, 23 Φεβρουαρίου, 2, 9, 16, 23 Μαρτίου 2022 στὸ ΦΡΟΝΕΙΝ.

Γ΄ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ (ὁλοκληρώθηκε)

Τὴν Τετάρτη, 13 Ἀπριλίου στὶς 7/00 μ.μ., ξεκινᾶ ὁ Γ΄ κύκλος ποιήσεως (8 δίωρα μαθήματα) μὲ διδάσκοντα τὸν κο Θεόδουλο Ἰωάννου. Θὰ διδάξει τὸν “Λάμπρο” καὶ τὸν “Ὕμνο εἰς τὴν Ἐλευθερίαν” τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ. Ἀν ἐπιθυμεῖτε νὰ παρακολουθήσετε τὸ πρῶτο μάθημα γνωριμίας , ἀποστείλατε ἠλ. μήνυμα ,  γιὰ νὰ σᾶς συνδέσουμε. ὅπως πάντα θὰ λάβετε τὰ κείμενα καλλιγραφημένα καὶ ἠχογραφημένη ἀπαγγελία γιὰ ἀκρόασι καὶ  ἀπομνημόνευσι κατ΄οἶκον.

Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ: Κωστῆς Παλαμᾶς (1859- 1943)  (ὁλοκληρώθηκε)

Ὀκτὼ διαδικτυακὰ δίωρα, ἑκάστη Τετάρτη 20.00 -22.00

2, 9, 16, 23, 30 Νοεμβρίου 2022 , 7, 14 καὶ 21 Δεκεμβρίου 2022.

Ὁ ποιητὴς καὶ ἡ ἐποχή του. Ἡ γενιὰ τοῦ 1880, ἡ Νέα Ἀθηναϊκὴ Σχολή.

Νεορομαντισμός, παρνασσισμός, συμβολισμός. Παλαμᾶς ὁ λυρικός,

ὁ πατρικός, ὁ ἀρχαϊκός, ὁ ἱστορικός, ὁ πνευματικός, ὁ ἐθνικός, ὁ ἀναρχικός,

ὁ πολυγράφος, ὁ δημοτικιστής, ὁ γλωσσοπλάστης. Ἡ ἀναγνώρισις, ἡ καθιέρωσις,

ἡ κυριαρχία. Ὁ “παλαμισμὸς” καὶ ἡ γόνιμη ἀντίδραση.

Ἐπιλογὴ ἀπὸ τὸ ὀγκωδέστατο ἔργο του.

Ὁ ποιητὴς καὶ ἐμεῖς – ἐπαναπροσέγγιση τῆς ἀπαγγελίας – τὸ ποίημα τότε καὶ σήμερα.

Μετρική, ὀρθοφωνία, μνημοτεχνική, ἡ στίξις, ὁ τονισμὸς καὶ ἡ τονική,

ὁμοικαταληξίες καὶ ὁμοιοτέλευτα, παρηχήσεις, ἐπαναλήψεις, συνειρμοί, εἰκόνες.