Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

16:00 - 20:00 Σάββατο 9.00-15.00

(μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 9884294

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

04:00 - 21:00

Δευτέρα - Παρ.

Νεοελληνική Ποίηση

Νεοελληνικὴ Ποίησις, Δ. Σολωμός «Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν»

Ἡ λησμονημένη, σχεδὸν ἄγνωστη ἀπαρἀμιλλη ποίηση τῶν 156 στροφῶν τοῦ « Ὕμνου» ποὺ ἀποσιωπήθηκε πίσω ἀπὸ τὶς δύο στροφὲς τοῦ « Ἐθνικοῦ». Ὁ νεαρὸς Σολωμὸς στὰ 1823. Τὸ πρῶτο ὁλοκληρωμένο νεοελληνικὸ ποίημα. Ἕνα ὁρμητικὸ ποτάμι λυρισμοῦ, εἰκόνων, χρωμάτων, ὁραμάτων, αἵματος, φρίκης,
μεγαλείου, καθαρμοῦ. Ἕνα δύσκολο τόλμημα ἰσορροπίας, αὐτογνωσίας, συγκερασμοῦ, γλωσσικῆς καὶ ρυθμικῆς ἀκροβασίας. Ὁ ἐπώδυνος, μὰ τόσο καθοριστικός «τοκετός».

Ὁ Σολωμὸς καὶ ἡ ἐποχή του· ὁ Ὕμνος (οἱ 158 στροφές, οἱ 316 δεκαπεντασύλλαβοι, οἱ 4740 συλλαβὲς)· τὸ μέτρον· ὁ ρυθμός· ἡ στίξις· οἱ θεματικὲς ἑνότητες· τὸ μεταβαλλόμενον «σκηνικό» · οἱ παύσεις· οἱ ἐκρήξεις· τὸ χρῶμα. Ἀνάγνωσις, ἀντιγραφή, ὀρθοφωνία, μνημοτεχνική, ἀπαγγελία ἀτομικὴ καὶ ὁμαδική.