ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ
Μέθοδος ἐκμαθήσεως τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς γλώσσης
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ


1. Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς, Νηπίων προπαιδεία. Μαυροπούλου Είρήνη. Ἀθῆναι 2013 

2.
Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς, Α΄ κύκλος μαθημάτων. Μαυροπούλου Εἰρήνη. Ἀθῆναι 2012 (Ἀναθεωρημένη ἔκδοσις)

3. Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς.Τετράδιον ἀσκήσεων  τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης, τεῦχος Α΄. Εἰρήνη Μαυροπούλου. Ἀθῆναι 2012 (Νέα ἔκδοσις)

4.  Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς. Β΄κύκλος μαθημάτων. Μαυροπούλου Εἰρήνη. Ἀθῆναι 2003

5. ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (2018)


           

       Γιὰ νὰ κάνετε τὶς παραγγελίες σας ἐπισκεφθῆτε τὸ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  (μὲ ἀναλυτικὴ περιγραφὴ γιὰ κάθε βιβλίο)


         ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

Ἐκδόσεις "ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ"
Μαυροπούλου Εἰρήνη
Τηλ.: +30 210 3232370
  +30 210 9884294
Κιν.: +30 6942 714432

email:
fronein18@yahoo.gr