ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ
Μέθοδος ἐκμαθήσεως τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς γλώσσης
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ


1. Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς, Νηπίων προπαιδεία. Μαυροπούλου Είρήνη. Ἀθῆναι 2013 

2.
Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς, Α΄ κύκλος μαθημάτων. Μαυροπούλου Εἰρήνη. Ἀθῆναι 2012 (Ἀναθεωρημένη ἔκδοσις)

3. Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς.Τετράδιον ἀσκήσεων  τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης, τεῦχος Α΄. Εἰρήνη Μαυροπούλου. Ἀθῆναι 2012 (Νέα ἔκδοσις)

4.  Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς. Β΄κύκλος μαθημάτων. Μαυροπούλου Εἰρήνη. Ἀθῆναι 2003

5. ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (2018)

6. Καλλιγραφημένη ἀφίσσα ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ


 


       Γιὰ νὰ κάνετε τὶς παραγγελίες σας ἐπισκεφθῆτε τὸ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  (μὲ ἀναλυτικὴ περιγραφὴ γιὰ κάθε βιβλίο)


         ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

Ἐκδόσεις "ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ"
Μαυροπούλου Εἰρήνη
Τηλ.: +30 210 3232370
  +30 210 9884294
Κιν.: +30 6942 714432

email:
fronein18@yahoo.gr