ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΩΝ -ΕΦΗΒΩΝ 2017-18

Δευτέρα

Παρασκευὴ

Σάββατο

     Σάββατο   Σάββατο

 

16:30 – 18:30  
Α’ ἔτος Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν παίδων9.30-10.30

Γραμματικὴ09:30– 11:30  
  Α΄ἔτος Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν παίδων

 

17:00 – 19:00
Νηπίων προπαιδεία


16:30 – 18:30
Γ΄ἔτος Ἀρχαίων
Ἑλληνικῶν παίδων


10:30 – 12:30
Β΄ἔτος Ἀρχαίων Ἐλληνικῶν ἐφήβων


 11:30-13.30
Β' ἔτος Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν παίδων
 ΝΕΟΝ
13-30-14-30
Νηπίων προπαιδεία

 


18:30 – 20:30 
Β΄ἔτος Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν παίδων


15.00-16.30
Γ΄ἔτος
Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν
(Α΄ Λυκείου)

 

13:00 – 15:00
Γ΄ ἔτος
Ἀρχαίων 'Ἑλληνικῶν παίδων
 
   

 


18.30-20.30

Ὁμήρου Ὀδύσσεια
ἐκ τοῦ πρωτοτύπου
γιὰ παιδιὰ


16.30-18.00
Α΄ ἔτος Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἐφήβων


Δωρεὰν μάθημα Γραμματικῆς (ἐκ τοῦ Τζαρτζάνου) γιὰ τοὺς μαθητές μας κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ.

Προαιρετικῶς, οἱ μαθητές μας μετὰ τὸ πέρας τοῦ μαθήματός τους μποροῦν  νὰ παρακολουθήσουν τὸ μάθημα καλλιγραφίας καὶ ὀρθοφωνίας-ἀπαγγελίας, διαρκείας 30΄ λεπτῶν.

                         

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2017-18

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευὴ

Σάββατο

19:00 – 21:00  
Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ
β΄ κύκλος σπουδῶν


18:00 – 20:00  
Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ
α΄κύκλος σπουδῶν
(+ skype)

 ΝΕΟΝ

18:00-20:00

24 ΩΡΕΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

 
18:00-20:00
Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς
(+skype)

20:00-22:00
Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ
γ΄κύκλος σπουδῶν

 

  


20:00 – 22:00
Ὁμήρου Ἰλιὰς - κείμενο
Ὁμήρου Ἰλιὰς- ἀπαγγελία/ἀπομνημόνευσις
(+ skype)


 

ΝΕΟΝ

Πατριδογνωσία

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΚΙΛΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ  ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΘ΄ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ.