ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ
Μέθοδος ἐκμαθήσεως τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς γλώσσης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018-19

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΩΝ -ΕΦΗΒΩΝ 2018-19

Δευτέρα

Παρασκευὴ

Σάββατο

     Σάββατο   Σάββατο Κυριακή (ἀνά δεκαπενθήμερον)
  16.30- 18.00
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
(νηπίων - Α΄ δημ.)
       

16.30- 18.00
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΩΝ

16:30 – 18:30  
Β’ ἔτος Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν παίδων



9.30-10.30

Γραμματικὴ



09:30– 11:30  
  Α΄ἔτος Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν παίδων

09.30- 11.30
Β΄έτος παίδων
    ΝΕΟΝ
10.30- 12.00    
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
ΠΑΙΔΩΝ
(θεατρικὸ παιγνίδι γιὰ παιδιὰ Α΄- Γ΄ Δημ.)

17:00 – 19:00
Νηπίων προπαιδεία


16:30 – 18:30
  Δ΄Ἀρχαίων
Ἑλληνικῶν παίδων


10:30 – 12:30
Β΄ἔτος Ἀρχαίων Ἐλληνικῶν ἐφήβων


 11:30-13.30
Γ' ἔτος Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν παίδων
ΝΕΟΝ
11.30- 12.30
Τά Μαθηματικά τῆς χαρᾶς
(γιά μικρά παιδιά)

  ΝΕΟΝ
12.00-13.30
ΙΣΤΟΡΙΑ            ΠΑΙΔΩΝ
(θεατρικὸ παιγνίδι γιὰ τὴν Δ΄-ΣΤ΄ Δημ. βασιζόμενο στοὺς ἀρχαίους ἱστορικοὺς)

 


18:30 -20:00 
Α΄ἔτος Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν παίδων


15.00-16.30
Α΄ἔτος
Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν
ἐφήβων

 

13:00 – 15:00
Δ΄ ἔτος
Ἀρχαίων 'Ἑλληνικῶν παίδων
 
12-30-13-30
Νηπίων προπαιδεία
 

 


18.30-20.30

Ὁμήρου Ὀδύσσεια
ἐκ τοῦ πρωτοτύπου
γιὰ παιδιὰ


  ΝΕΟΝ
Ἀρχαῖοι Ἕλληνες Μαθηματικοὶ

(ἐκ τοῦ πρωτοτύπου)

  19.30 -21.30
 
Α΄ἔτος     Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἐφήβων
 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΛΗΣ:
Προαιρετικῶς
, κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ, οἱ μαθητές μας πρίν ή μετὰ τὸ πέρας τοῦ μαθήματός τους μποροῦν  νὰ παρακολουθήσουν τὸ μάθημα καλλιγραφίας καὶ ὀρθοφωνίας-ἀπαγγελίας, διαρκείας 30΄ λεπτῶν ή τό
μάθημα Γραμματικῆς (ἐκ τοῦ Τζαρτζάνου) διαρκείας 60΄.

                         

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2018-19

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευὴ

Σάββατο

19:00 – 21:00  
Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ
(γ΄ κύκλος σπουδῶν)


18:00 – 20:00  
Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ
(β΄κύκλος σπουδῶν)
(+ skype)

 ΝΕΟΝ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
20:00-21:00

(μία φορά τον μῆνα)

 




18:00-20:00
"Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς"
μὲ τὸν Γιῶργο Λεκάκη
(+skype)

20:00-22:00
Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ
(α΄κύκλος σπουδῶν)
(+ skype)

 

 



 


20:00 – 22:00
Ὁμήρου Ἰλιὰς 
ἐκ τοῦ πρωτοτύπου
(+ skype)


   ΝΕΟΝ

   "Ο ΗΡΩΣ"
ὁμάδα μελέτης (μία φορά τόν μῆνα, εἴσοδος ἐλευθέρα)



 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ  ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΘ΄ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ.