ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ
Μέθοδος ἐκμαθήσεως τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς γλώσσης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Διεύθυνσις: Θησείου 18, πάροδος
                     (ἀδιέξοδον, ὄπισθεν Ὠδείου Athenaeum), 
                     Θησεῖον

                                    Πλησίον ΗΣΑΠ Θησείου.Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας
: 210 9884294

                                           210 3232370                                            
                                           6942 714432

                                          

e-mail:
fronein18@yahoo.gr