ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ
Μέθοδος ἐκμαθήσεως τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς γλώσσης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
<< Προηγούμενη Εικόνα Όλες οι εικόνες του άλμπουμ Επόμενη Εικόνα >>
Εικόνα2.jpg
Εικόνα2.jpg
22/9/2015 12:53:27 AM
Γράφημα ποὺ δείχνει πὼς ἡ πειραματικὴ ὁμάδα ὑπερτερεῖ μὲ στατιστικῶς σημαντικὴ διαφορὰ ἔναντι τῆς ὁμάδας έλέγχου
<< Προηγούμενη Εικόνα Όλες οι εικόνες του άλμπουμ Επόμενη Εικόνα >>