ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ
Μέθοδος ἐκμαθήσεως τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς γλώσσης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Όλες οι εικόνες του άλμπουμ Επόμενη Εικόνα >>
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΜΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΜΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
22/9/2015 12:35:12 AM
ΠΩΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ "ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ"ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Στὴν τελικὴ ἐξέτασιπειραματικὴ ὑπερτερεῖ ἔναντι τῆς ὁμάδος ἐλέγχου μὲ στατιστικῶς σημαντικὴ διαφορὰ στὶς κλίμακες:

Ὀρθογραφία (p<0.05)
Γραμματική (p=0.001)
Σύνταξις (p=0.006<0.05)
Σύνθεσις (p<0.001)
Όλες οι εικόνες του άλμπουμ Επόμενη Εικόνα >>