ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ
Μέθοδος ἐκμαθήσεως τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς γλώσσης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Ἑλκυστικὰ καὶ μὲ πλούσια εἰκονογράφησιν τὰ βιβλία μας ὑπόσχονται στὰ παιδιὰ μία συναρπαστικὴ πτῆσιν
ἀνάμεσα στοὺς αἰῶνες.

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ Ποικίλες ἐκδηλώσεις γιὰ μικροὺς καὶ μεγάλους καὶ συχνὲς ἐπισκέψεις σὲ ἀρχαιολογικοὺς χώρους ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν Ἀθηνῶν συμπληρώνουν τὰ μαθήματα καὶ μᾶς χαρίζουν τέρψιν.
0 συνολικά αντικείμενα