ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, 6.30 μ.μ. στὸ "ΦΡΟΝΕΙΝ"

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ ΤΟΝ ΕΦΕΣΙΟ" . Πληροφορίες καὶ κρατήσεις θέσεων μὲ ἠλεκτρονικὸ μήνυμα ὡς τὴν Παρασκευὴ 23/2.


ΣΑΒΒΑΤΟ, 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, 5.30-6.30 μ.μ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
"ΜΝΗΜΕΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ"
ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΑΡΟΥΖΟ ΣΥΝΟΔΕΙΑι ΚΙΘΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΕΩΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ
 

29 ΜΑΪΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
 

28 ΜΑΪΟΥ : ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ
ΑΠΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ "ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ"
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΚΥΡΙΑΚΗ, 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΩΡΑ: 19.00

 

Γιὰ πληροφορίες καὶ κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήσατε στὴν Σχολή μας ἤ ἀποστείλατε ἠλ. μήνυμα.


ΕΥΕΤΗΡΙΑΚΑ ΕΘΙΜΑ
Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016, 17:00

Στολίζουμε τὴν εἰρεσιώνη καὶ τραγουδᾶμε κάλαντα
τουλάχιστον 3000 ἐτῶν.

Εἴσοδος ἐλευθέρα.
www.youtube.com

ΟΜΙΛΙΑ
Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

"Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς": ἁπλῶς ἄλλη μία ἐξωσχολικὴ δραστηριότητα;
Ἡ ὁμιλία ἀπευθύνεται στοὺς γονεῖς καὶ ἔχει σκοπὸ νὰ ἐξηγήση μὲ κάθε λεπτομέρεια τὰ ὀφέλη τῆς διδασκαλίας ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὰ παιδιά, νὰ τοὺς ἐνημερώση γιὰ τὰ νέα ἐρευνητικὰ δεδομένα καὶ νὰ τοὺς δείξη τὴν κατάλληλη μέθοδο, ὥστε νὰ ἔχουμε τὰ μέγιστα ὀφέλη. Πιστεύουμε πὼς μόνον ἄν γνωρίσουν σὲ βάθος, θὰ μπορέσουν νὰ ἐπιλέξουν τὶς κατάλληλες δραστηριότητες γιὰ τὸ παιδί τους, καθὼς βομβαρδίζονται ἀπὸ προτάσεις ἐξωσχολικῶν δραστηριοτήτων ποὺ συχνὰ ἀποπροσανατολίζουν τοὺς γονεῖς ἤ τοὺς παρασύρουν μακριὰ ἀπὸ τὶς πραγματικὲς ἀνάγκες καὶ δυνατότητες τῆς παιδικῆς ἡλικίας.
ΟΜΙΛΙΑ
Κυριακή, 15 Μαϊου 2016, 19.00

Ὁμιλία τοῦ συγγραφέως Γιώργου Λεκάκη μὲ θέμα: "Ἀναστενάρια, ἕνα πανάρχαιο θρακικὸ ἔθιμο".

Εἴσοδος ἐλευθέρα. Γιὰ κρατήσεις θέσεων ἐπικοινωνήσατε μὲ τὴν Σχολή μας.
ΠΟΙΗΣΙΣ
Κυριακή, 17 Ἀπριλίου 2016, 20.05

Μετὰ ἀπὸ 200 χρόνια

ὁ Τόμας Μπρούς, ἕβδομος κόμης τοῦ Ἔλγιν, θὰ μιλήση δίπλα στὴν Ἀκρόπολη.

Ἐπιμέλεια ἐκδηλώσεως: Κώστας Ζωγραφόπουλος
Διαβάζουν οἱ ἠθοποιοί: Μαρία Δημητριάδου, Κώστας Ζωγραφόπουλος
Εἴσοδος ἐλεύθερη, μὲ προσέλευση 30 λεπτὰ νωρίτερα. Ἀπαραίτητη ἡ κράτησις θέσεως.

ΠΟΙΗΣΙΣ

Σάββατο, 2 Ἀπριλίου, 6.30 μ.μ.
Ἡ παράστασις "Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στὶς ἀμμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου"
ἐπαναλαμβάνεται λόγῳ μεγάλης προσελεύσεως.

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, 6.00 μ.μ.
Σάββατο, 5 Μαρτίου, 6.30 μ.μ.
Σάββατο, 19 Μαρτίου, 6.30 μ.μ.ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΟΜΗΡΟΝ

Ὁ Ὅμηρος ἀνὰ τοὺς αἰῶνας  "Ὁ Ὅμηρος, οἱ σχολιαστές του καὶ ἄλλες πηγὲς γιὰ τὰ Ὁμηρικὰ (μὲ προβολὴ εἰκόνων)"

Ὁμιλητὴς ὁ συγγραφεὺς Γιῶργος Λεκάκης.


"Ἀπαγγέλλοντας Ὅμηρο..."
Εἰσηγήσεις: Εἰρήνη Μαυροπούλου, Θεόδουλος Ἰωάννου
Γιὰ τὰ παιδιὰ θὰ λειτουργῆ παράλληλα ἐργαστῆρι μὲ θέμα τὸν Ὅμηρον.  

Κυριακὴ, 28 Φεβρουαρίου, 6.00 μ.μ.)

www.youtube.com/watch


ΠΟΙΗΣΙΣ
Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου

Ἕνα μυστικὸ μουσικὸ ταξεῖδι  στὸν χρόνο καὶ στὰ χρώματα τῆς ἑλληνικῆς λαλιᾶς.
Ὁδηγοὶ πλοηγοὶ λαμπετόωντες οἱ ἀστερισμοὶ τῶν Ποιητῶν μας.

Εἰκοσιδύο ἀπαγγέλλοντες διατρέχοντας τὴν ποιητικὴ δημιουργία 30 καὶ πλέον αἰώνων μᾶς ὁδηγοῦν στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου γιὰ νὰ ἀκούσουμε, γιὰ πρώτη φορὰ γιὰ τὰ ἑλληνικὰ δεδομένα, τὴν  ποιησίν του ἐκ τοῦ πρωτοτύπου καὶ ἀπὸ στήθους.

Σάββατο, 5 Μαρτίου, 6.30 μ.μ.
Σάββατο, 19 Μαρτίου, 6.30 μ.μ.ΕΚΔΡΟΜΗ
Τὴν Καθαρὰ Δευτέρα ἐκδρομὴ στὸ γραφικὸ Γαλαξεῖδι γιὰ τὰ ἀλευρομουτζουρώματα. Μαζί μας ὁ Γιῶργος Λεκάκης, ὁ ὁποῖος θὰ μᾶς μυήση στὸ βαθύτερο νόημα τῆς ἑορτῆς καὶ στὰ μυστικὰ τοῦ κάθε τόπου ποὺ θὰ συναντοῦμε καθ΄ὀδόν. Γιὰ περισσότερες πληροφορίες ἐπικοινωνήσατε μαζί μας.
Tὸ Σάββατον 30 Ἰανουαρίου τὸ Ἀστεροσκοπεῖον Ἀθηνῶν, στὸν λόφο τῶν Νυμφῶν στὸ Θησεῖον, ἄνοιξε τὶς πύλες του εἰδικὰ γιὰ τοὺς μαθητὲς τῆς Σχολῆς μας.ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ
Τὴν Παρασκευὴ 8 Ἰανουαρίου τὰ τμήματα παίδων ἔκοψαν τὴν πρωτοχρονιάτική τους πίτα. Τὸ φλουρὶ ἔλαχε στὴν Σχολή μας καὶ ὅλοι χαρήκαμε διότι, ὅπως εἶπαν καὶ τὰ παιδιά, τελικῶς τὸ φλουρὶ ἔλαχε σὲ ὅλους μας.Τὴν Κυριακὴ 20 Δεκεμβρίου στολίσαμε τὴν εἰρεσιώνη, ὅπως ἔκαναν στὴν ἀρχαία Ἀθήνα, καὶ τραγουδήσαμε ἀρχαῖα κάλαντα τουλάχιστον 3000 ἐτῶν.Τὴν παραμονὴ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τιμήσαμε τοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ 1940 μὲ ὁμιλίες, τραγούδια τῆς ἐποχῆς, ἐδέσματα καὶ οἶνον ἐκλεκτόν
www.youtube.com/watch (ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΄40 ΣΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ)