ΑΡΧΙΚΗ

 
 
ΔΙΑΛΕXΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ


ΦΡΟΝΕΙΝ
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
(μὲ τὸν Γιῶργο Λεκάκη)

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ SKYPE (περιορισμένες θέσεις)


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: www.eshop.fronein.gr Σὲ μία ὄμορφη μονοκατοικία στὸ Θησεῖον ἡ δρ. Εἰρήνη Μαυροπούλου, φιλόλογος καὶ συγγραφεύς τῆς μεθόδου διδασκαλίας "Διαλεχθῶμεν Ἐλληνικῶς", ἐτοίμασε ἕναν καλαίσθητο καὶ ἄρτια ἐξοπλισμένο χῶρο διδασκαλίας γιὰ νήπια, παιδιὰ καὶ ἐνήλικες.

Οἱ μαθητές ἔρχονται ἐδῶ, ὅπως ἄλλοτε στὴν ἀρχαία ἀγορά, γιὰ νὰ ὁμιλήσουν, νὰ φιλοσοφήσουν καὶ νὰ δράσουν "ἑλληνικῶς".

Ἀπὸ ἐδῶ πλέον θὰ συνεχίσουμε μαζὶ τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὶς ἑλληνικὲς ἀξίες.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
youtu.be/MSYh60yrj7k

Διεύθυνσις:
Θησείου 18, 
Θησεῖον

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας:
210 3232370
6942 714432