ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ
Μέθοδος ἐκμαθήσεως τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς γλώσσης
ΑΡΧΙΚΗ
 
 
       ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ
          ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ


            ΜΑΘΗΜΑΤΑ
    ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ
             ΕΝΗΛΙΚΕΣ


             ΦΡΟΝΕΙΝ

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
          ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
            ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

              ΕΚΔΡΟΜΕΣ
      (μὲ τὸν Γιῶργο Λεκάκη)ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ SKYPE
     Σὲ μία ὄμορφη μονοκατοικία στὸ Θησεῖον ἡ δρ. Εἰρήνη Μαυροπούλου, φιλόλογος καὶ συγγραφεύς τῆς μεθόδου διδασκαλίας "Διαλεχθῶμεν Ἐλληνικῶς", ἐτοίμασε ἕναν καλαίσθητο καὶ ἄρτια ἐξοπλισμένο χῶρο διδασκαλίας τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης γιὰ νήπια, παιδιά, ἐφήβους καὶ ἐνήλικες.

    Οἱ μαθητές ἔρχονται ἐδῶ, ὅπως ἄλλοτε στὴν ἀρχαία ἀγορά, γιὰ νὰ μελετήσουν, νὰ συνομιλήσουν, νὰ φιλοσοφήσουν καὶ νὰ δράσουν "ἑλληνικῶς".
Ἀπὸ ἐδῶ πλέον συνεχίζουμε τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὶς ἑλληνικὲς ἀξίες μὲ ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένη ἀρθρογραφία, ὁμιλίες  συνέχιση τοῦ ἐρευνητικοῦ καὶ ἐκδοτικοῦ μας ἔργου.

ΑΠΟ ΕΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ζητῆστε μας τὰ  σχετικὰ ἐνημερωτικὰ ἔντυπα)

 Οἱ ἑορτασμοὶ στὰ σχολεῖα γιὰ τὴν ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (10 Φεβρουαρίου), σύμφωνα μὲ τὴν ἐγκύκλιο τοῦ ὑπουργείου συνεχίζονται. Ἡ σχολή μας τὴν ἑπομένη ἑβδομάδα ἔχει προσκληθῆ ἀπὸ δύο νηπιαγωγεῖα καὶ δύο δημοτικὰ γιὰ νὰ παρουσιάσει ἕνα διαδραστικὸ πρόγραμμα γιὰ τὴν σημασία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Σύντομα θὰ ἀναρτηθῆ καὶ ἡ σχετικὴ ἐκδήλωση στὸ Πολεμικό Μουσεῖο. Ἡ σχολή μας μετεῖχε μὲ τὸ θεατρικὸ δρώμενο "ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΥΡ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΩΣ ΤΟΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ" σὲ τέσσερις πράξεις.
 
  

ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ-ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ-ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ γιὰ παιδιὰ καὶ ἐνήλικες

"ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ" γιὰ νήπια καὶ παιδιὰ ἕως Β΄δημοτικοῦ

"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ" γιὰ νήπια καὶ παιδιὰ ἔως Γ΄δημοτικοῦ

"ΙΣΤΟΡΙΑ- ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΤΗΜΑ ΕΣ ΑΕΙ" γιὰ παιδιὰ Δ΄-ΣΤ΄Δημοτικοῦ

"ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ" γιὰ ὅλες τὶς τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ καὶ τοῦ Γυμνασίου

"ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ" μελέτη ἀρχαίων Ἑλλήνων Μαθηματικῶν ἐκ τοῦ πρωτοτύπου

"ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ" σεμινάριον γιὰ ἐνήλικες.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΟΣ ΤΟΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΝ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΧΩΡΟΝ Η΄ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΚΕΣ (ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΟΣ)