ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ
Μέθοδος ἐκμαθήσεως τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς γλώσσης
ΑΡΧΙΚΗ
 
 
                                                          
 
 
       ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ
          ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ


            ΜΑΘΗΜΑΤΑ
    ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ
             ΕΝΗΛΙΚΕΣ


             ΦΡΟΝΕΙΝ

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
          ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
            ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

              ΕΚΔΡΟΜΕΣ
      (μὲ τὸν Γιῶργο Λεκάκη)ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ SKYPE


×
 


     Σὲ μία ὄμορφη μονοκατοικία στὸ Θησεῖον ἡ δρ. Εἰρήνη Μαυροπούλου, φιλόλογος καὶ συγγραφεύς τῆς μεθόδου
διδασκαλίας "Διαλεχθῶμεν Ἐλληνικῶς", ἐτοίμασε ἕναν καλαίσθητο καὶ ἄρτια ἐξοπλισμένο χῶρο διδασκαλίας γιὰ νήπια, παιδιὰ καὶ ἐνήλικες.

    Οἱ μαθητές ἔρχονται ἐδῶ, ὅπως ἄλλοτε στὴν ἀρχαία ἀγορά, γιὰ νὰ συνομιλήσουν, νὰ φιλοσοφήσουν καὶ νὰ δράσουν "ἑλληνικῶς".
Ἀπὸ ἐδῶ πλέον θὰ συνεχίσουμε μαζὶ τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὶς ἑλληνικὲς ἀξίες.
  

ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ-ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ-ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ γιὰ παιδιὰ καὶ ἐνήλικες

"ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ" γιὰ νήπια καὶ παιδιὰ ἕως Β΄δημοτικοῦ

"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ" γιὰ νήπια καὶ παιδιὰ ἔως Γ΄δημοτικοῦ

"ΙΣΤΟΡΙΑ- ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΤΗΜΑ ΕΣ ΑΕΙ" γιὰ παιδιὰ Δ΄-ΣΤ΄Δημοτικοῦ

"ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ" γιὰ ὅλες τὶς τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ καὶ τοῦ Γυμνασίου

"ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ" μελέτη ἀρχαίων Ἑλλήνων Μαθηματικῶν ἐκ τοῦ πρωτοτύπου

"ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ" σεμινάριον γιὰ ἐνήλικες.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΟΣ ΤΟΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΝ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΧΩΡΟΝ Η΄ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΚΕΣ (ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΟΣ) μὲ θέμα τὸν "ΗΡΩΑ" .